Odak Grupları

Hizmetler > Odak Grupları

Odak grupları, katılımcılara sorunları tartışma, deneyimlerini paylaşma ve kendi bakış açılarından fikirleri genişletme ve geliştirme fırsatı sunar. Buna ek olarak, benzer kullanıcı türlerinden oluşan gruplar halinde çalışmak, katılımcıların müşteri gereksinimlerine ve gerçek dünya deneyimlerine dayalı fikirler oluşturmalarına ve geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.

Bir konsept veya teklif geliştirilirken ya da mevcut bir dijital varlık veya hizmet söz konusu olduğunda, yeniden tasarım düşünülürken bir projenin ilk aşamalarında gerçekleştirilirler

Planlama

Kalite işe alım ve yapılan hazırlık tartişma kilavuzunun oluşturulmasi bir odak grubu için planlama yaparken önemlidir.

İlk adım, grubun gerekli içgörüyü sağlamasını mümkün kılacak doğru kolaylaştırma araçlarını seçmektir. Ayrıca grubun yönetimini, tartışmanın kolaylaştırılmasını, faaliyetlerin yürütülmesini ve 90 dakika boyunca araştırma hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı da göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunu doğru yapmak, doğru planlama ve hazırlık ile birlikte deneyim gerektirir.

Odak Gruplarının Çalıştırılması

Gruplar içinde bir dizi bireysel görev ve grup alıştırması aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir fikirleri keşfetmek ve daha derin tartışmaları teşvik etmekBireysel düşünce balonu tamamlama gibi - katılımcıların grup içinde tartışılmadan önce bir fikir veya kavram hakkındaki ilk düşüncelerini ve görüşlerini bireysel olarak yazdıkları.

KART SIRALAMA:

Buna karşılık, katılımcılardan gruplar halinde çalışarak bir dizi özellik veya nitelik içeren kartları belirli kriterlere göre sıralamalarının istendiği kart sıralama gibi bir grup faaliyeti gerçekleştirebiliriz; örneğin, kullanımı etkileyen en önemli faktörlere göre sıralanmış bireysel özellikler.

Her odak grubu şu tarihler arasında sürer 60 ve 90 dakika ve 2 ila 4 veya 7 ila 8 katılımcı içerebilir. Konsept ve öneri çalışmaları için 2 ila 4 kişilik küçük gruplar kullanma eğilimindeyiz çünkü bu gruplar daha derinlemesine çalışabileceğimiz daha samimi bir ortam sağlıyor.

TESİS:

Odak gruplarını genellikle bir görüntüleme tesisi, tam ses ve video kaydı ve müşteri kuruluştan temsilcilerin görebilmesi için.
Bunun bir maliyeti vardır ve bu nedenle isteğe bağlıdır ve bazen, New York'ta yeni bir kozmetik teklifiyle ilgili yürüttüğümüz bir projede olduğu gibi, müşteri videoları izlemekten ve raporu okumaktan mutluluk duyar.

Bulguların Sunulması

Odak gruplarından elde edilen çıktılar her zaman bir detaylı rapor gözlemleri, analizleri ve tavsiyeleri içerir. Odak grupları sırasında büyük miktarda veri toplanır ve projenin önemli bir yönü de danışmanın bu verileri anlamlı bulgular halinde sentezleme becerisidir. Rapora eşlik etmek üzere oturumların videosunu sağlıyoruz, böylece proje ekibi proje geliştikçe oturumlara geri dönüp bakabiliyor.

ÖRNEK VAKA ÇALIŞMASI: FACEBOOK

Bunun iyi bir örneği, Facebook için yürüttüğümüz ve İşyeri platformlarına yeni bir işlev eklemeyi düşündükleri yakın tarihli bir projedir. Her kuruluştan 2 kişi olmak üzere çiftler halinde işe alınan 4 katılımcıdan oluşan bir dizi küçük grupla çalışarak, bağlamsal ihtiyaçlarını önemli ölçüde ayrıntılı olarak inceleyebildik.

Aklınızda bir proje mi var?