Paydaş Görüşmeleri

Hizmetler > Paydaş Görüşmeleri

Paydaş görüşmeleri, bir kavram veya teklif hakkında kuruluşunuzdan veya yakın ilgi grubunuzdan (örneğin İcracı Olmayan Yöneticiler veya Mütevelliler) bilgi toplamak için kullanılır. Yeni bir ürün veya hizmetin ya da yüksek değerli veya yüksek riskli bir konseptin tanıtılması gibi önemli projeler için kullanılma eğilimindedirler

Görüşmelerin Yürütülmesi

Mülakatlar, kişilerin uygunluğuna, kişisel ihtiyaçlarına (belki kendi başlarına konuşurken daha rahat hissedebilirler) veya projenin gerekliliklerine bağlı olarak bire bir veya küçük gruplar halinde yapılabilir. Görüşmeler en iyi şekilde yüz yüze yapılır ancak uzaktan da gerçekleştirilebilir. Yaklaşımın kararlaştırılması, müşteri proje ekibi ile ekibimiz arasında işbirliğine dayalı bir süreçtir, böylece var olan tüm hassasiyetleri ve lojistik hususları yansıtabiliriz.

BIRLIKTE YARATMA ATÖLYELERI:

Paydaşlardan oluşan küçük gruplar, daha çok aşağıdakilerle ilgili olan Birlikte Yaratma Atölyeleri olarak da çalışabilir teklifin geliştirilmesi ya da bilgi toplamaktan ziyade kavram.

Bunlar yararlı olabilir paydaş görüşmeleri kullanıcı araştırmasını takip ettiğinde ve paylaşılacak veri vardır ve araştırmadan elde edilen içgörünün müşteri ekipleri tarafından sahiplenilmesini sağlar.

Tipik olarak, bir yarım günlük birlikte yaratma atölyesi Kullanıcı araştırması içgörüsünü paylaşmak ve bunun konsept veya teklif için ne anlama geldiğine dair çıkarımlar ve anlayış üzerine atölye çalışması yapmak. Bu, katılımcıların zamana çok fazla bakmadan kendilerini tamamen kaptırmaları için bolca zaman sağlar.

Bu noktada katılım, birlikte oluşturma çalıştayına katılan her bir kişinin ortaya çıkan temaları tam olarak anlamasını ve görüş ve fikirler oluşturmasını sağlama eğilimindedir. Birlikte oluşturma çalıştayının amacı Bu fikirleri araştırmadan elde edilen içgörülerle birleştirmek ve somut ve üzerinde mutabık kalınmış önermeler ve öncelikler oluşturmak.

Gündemin ve hedeflerin aramızda kararlaştırılması ve amaçlarına ulaşması için müşteri ekibini çalıştay hazırlıklarına dahil ediyoruz. Görüşmelerin, raporlamada ayrıntıların bir kişiye atfedilmediği ve genel duygu ve geri bildirimi temsil eden geniş temaların yakalandığı bir güven ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.

Büyük ya da küçük ölçekli kuruluşlarda, paydaş görüşmelerini yürütmek üzere bizim gibi bağımsız bir danışmandan yararlanmanın önemli faydaları vardır. Paydaş görüşmeleri ve çalıştaylarını çok sayıda kez ve çok kıdemli kişilerle gerçekleştirdiğimiz için, bu görüşmelerin gerçekleştirilme olasılığı bizi korkutmuyor. Önceden kararlaştırılmış hedeflere ulaşmak için bunları nasıl yapılandıracağımızı, oturumu nasıl kolaylaştıracağımızı biliyoruz ve herhangi bir "yükümüz" yok, bu nedenle insanların açılma ve paylaşma olasılığı daha yüksek.

Bulguların Sunulması

Paydaş görüşmelerinden elde edilen çıktılar, yazılı bir rapordan bir dizi resme ve hatta bir çalıştaya kadar çeşitli şekillerde sunulabilir.

Aklınızda bir proje mi var?