Persona Geliştirme Hizmeti

persona geli̇şti̇rme hi̇zmeti̇

Persona Geliştirme Hizmeti

Araştırma bulgularını yakalamanın, iletmenin ve kullanmanın en etkili yollarından biri "personalar" geliştirmektir.

Personalar, müşteri segmentlerinin temel niteliklerini ve davranışlarını temsil eden kurgusal karakterlerdir. Dijital geliştirmede yaygın olarak kullanılırlar, ancak değerli olabilmeleri için gerçek kullanıcı araştırmalarına ve müşteri verilerine dayandırılmaları gerekir.

Metodolojimiz, personaların müşteri araştırmasının gerçek bir yansıması olmasını sağlamak ve personaların çevrimiçi davranışı ölçmek ve dijital gelişimi yönlendirmek için önemli bir araç olarak kullanılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Metodolojimiz

Kullanıcı segmentasyonu ve personalara atfedilen nitelikler ve davranışlar hakkındaki temel kararların tahminlerden ziyade araştırmalara dayandırılması metodolojimizin merkezinde yer almaktadır.

Metodolojimiz, personalar oluşturmak için nitel ve nicel araştırma verilerinin bir karışımını kullanmayı içerir. Personaları özellikle rehberlik etmek amacıyla geliştiriyoruz:

 • dijital gelişim: hangi özellikler hangi personalar için en değerli? Dijital faaliyetlere nasıl öncelik verilmelidir?
 • müşteri segmentlerinin izlenmesi: bir kuruluş kilit segmentlerin çevrimiçi davranışlarını ve kullanıcı yolculuklarını nasıl izleyebilir?

Adım 1 - Mevcut müşteri bilgilerinin gözden geçirilmesi

Başlangıçta üst düzey bir segmentasyon oluşturmanıza yardımcı olacak çevrimiçi müşterilerinizle ilgili mevcut verileri gözden geçirerek işe başlıyoruz.

Bu, şunları içerebilir:

 • mevcut nitel araştırma (örn. odak grupları, kullanılabilirlik testleri) çevrimiçi müşterilerinizle
 • mevcut anali̇ti̇k veri̇ler
 • herhangi bir kamuya açık araştırma Pazar sektörünüzdeki müşteri davranışlarına ilişkin veriler veya bulgular.

Bundan yola çıkarak:

 • Müşterilerinizin ilk segmentasyonunu oluşturun (örneğin demografi, cihaz kullanımına göre), bunu nitel araştırma için işe almak için kullanacağız (Adım 2).
 • "Bilgi boşluklarını" belirleyin ve çevrimiçi müşterilerinizin davranışları hakkında daha derinlemesine anlamamız gereken konuların neler olduğuna karar verin.

Adım 2 - Yüz yüze kullanıcı araştırması

Bu aşamada, müşterilerinizin çevrimiçi davranışları ve tutumları hakkında daha ayrıntılı bir resim geliştirmek için kullanıcı araştırma yöntemlerimizi kullanacağız.

Genellikle mevcut veya potansiyel müşterilerinizden 12'sini, Adım 1'de elde edilen bilgilere dayanarak, 1 saatlik yüz yüze kullanıcı moderatörlüğünde araştırma oturumları için işe alacağız.

Oturumlar, bir tartışma kılavuzunda kararlaştırılan bir çerçeveye göre yapılandırılacaktır. Bu, web sitenizde veya uygulamanızda açık tartışma ve yapılandırılmış görevlerin bir kombinasyonunu içerecektir.

Genellikle katılımcılardan bilgi almaya çalışacağız:

 • onların cihaz davranışıSitenize erişmek için farklı cihazları nasıl kullandıkları ve seçimlerini hangi faktörlerin belirlediği
 • onların ihtiyaçlar: web sitenizde bulmaları gereken ana şeyler nelerdir; ne tür güvence arıyorlar
 • onların hayal kırıklıkları/ağrı noktaları: web sitenizin hangi yönlerinin onları bir görevi veya işlemi tamamlamaktan caydırması muhtemeldir
 • onların satın alma davranışı: satın alma kararlarını etkileyen temel faktörler nelerdir
 • onların tutumlar: özellikle pazar sektörünüzde internetten alışveriş yapmayı nasıl düşündükleri.

Adım 3 - Persona geliştirme

Nitel araştırmanın bulguları, çevrimiçi müşteri personalarının (tipik olarak toplamda 4 ila 6 persona) geliştirilmesi için temel oluşturacaktır.

Her bir persona normalde tek bir sayfada benzer bir formatta tanımlanacaktır. Bu şunları içerecektir:

 • persona'nın "adı" ve bazı demografik göstergeler
 • onların bir açıklaması çevrimiçi davranışlar ve nitelikler tüm dijital faaliyetlerinde

ve özellikle web siteniz/pazar sektörünüzle ilgili olarak:

 • onların cihaz kullanımı (hangi cihazları ne zaman kullanıyorlar)
 • onların satın alma davranışı (normal satın alma alışkanlıkları nelerdir)
 • onların ihtiyaçlar ve hayal kırıklıkları (satın alma kararlarını neyin motive edeceği veya engelleyeceği)
 • yüksek değerli özellikler ve işlevsellik (bu kişi için neyin özellikle değerli olacağı).

Personalar taslak olarak geliştirildikten sonra, personaları sunmak ve personaların UX stratejinize nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmak için kilit paydaşlarınız ve geliştirme ekibinizle bir atölye çalışması düzenleyeceğiz.

Adım 4 - Personaları ölçüme dahil etme

Personaları çevrimiçi davranış ölçümüne dahil etmek için, personaların çevrimiçi metrik yazılımınız (Google Analytics gibi) tarafından kullanılan segmentasyona dahil edilmesi gerekir.

Bu, müşteri segmentlerinizin çevrimiçi faaliyetlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve özelliklerde ve işlevsellikte yapılan değişikliklerin her bir personanın davranışını ve kullanıcı yolculuklarını nasıl etkilediğini anlamanızı sağlar.

Analitik ekibinizle birlikte çalışacağız:

 • Analitik araçlarınızda çevrimiçi kişileri yansıtacak bir segmentasyon oluşturun ve temel göstergeleri segmente göre ölçün.
 • segment başına ölçülebilir hedefler belirleyin.

Teslim Edilecekler

Temel çıktılar şunlardır:

 • Hem nicel hem de nitel araştırmalarla onaylanmış eksiksiz bir persona seti
 • Araştırma bulgularının bir özeti
 • Kararlaştırılan personaları yansıtmak için analitik araçlarınızda bir segmentasyon.

Personaların faydaları

Dijital gelişimi yönlendirmek için personaları kullanmanın çok çeşitli potansiyel faydaları vardır.

Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Araştırma bulguları kapsüllenebilir ve bireysel kullanıcılarda kişiselleştirilebilir - karmaşık araştırma verilerini iletmenin basit bir yolu olabilir.
 • Kullanıcıların hedefleri ve ihtiyaçları, kullanıcı arayüzü geliştirme ekibi için ortak bir odak noktası olabilir.
 • Kullanıcı arayüzü ekibi, birçok kullanıcının ihtiyaçlarını temsil ettiklerini bilerek yönetilebilir bir persona kümesi için tasarım yapmaya odaklanabilir.
 • Tasarım kararları, öznel "iyi tasarım" fikirleri yerine, kullanıcı arayüzü tasarımının belirlenen kullanıcı hedeflerini/ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına dayandırılabilir.
 • Özellikler, hangi kullanıcı gruplarının faydalanacağının net bir şekilde anlaşılmasına dayalı olarak önceliklendirilebilir.
 • Kullanıcı verileri personalara göre segmentlere ayrılabilir ve kullanıcı davranışının daha akıllı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Kimin için?

Personalar özellikle çevrimiçi kullanıcı segmentasyonunu net bir şekilde anlamayan ve çevrimiçi kullanıcılarla ilgili bilgileri basit ve tutarlı bir formatta sentezlemek için bir araca ihtiyaç duyan kuruluşlar için yararlıdır.

Başlamaya hazır mısınız? Telefonla +44(0)800 0246 247 numaralı telefondan veya e-posta ile iletişime geçin hello@ux247.com veya Bize ulaşın.

Benzer gönderiler

bir yorum bırakın